SEO

8 Nguyên Tắc xây dựng Website Sức Khoẻ

Nguyên tắc xây dựng webiste sức khỏe
Nguyên tắc xây dựng webiste sức khỏe

Nguyên tắc 1 – Thông tin phải có thẩm quyền

 • Tất cả các thông tin y tế được trình bày trên trang web của bạn phải được quy cho một tác giả và việc đào tạo của anh ấy / cô ấy trong lĩnh vực này phải được đề cập.
 • Điều này có thể được thực hiện trên mỗi trang có thông tin y tế hoặc trên trang thông tin “Ban cố vấn” hoặc “Ban biên tập”.
 • Trình độ của nhà cung cấp thông tin (tác giả, quản trị trang web hoặc biên tập viên) phải được nêu rõ (ví dụ: bệnh nhân, chuyên gia Internet, y tế hoặc chuyên gia y tế).
 • Nếu nhà cung cấp thông tin là một bác sĩ y khoa, chuyên môn của anh ấy / cô ấy phải được đề cập. Nếu tác giả không phải là một chuyên gia y tế, điều này phải được nêu rõ trên trang web.
 • Tên của người phụ trách xuất bản trang web (biên tập viên) hoặc chịu trách nhiệm của trang web nên được đề cập trên trang web. Nếu người này là một chuyên gia y tế (y tế hoặc y tế), trình độ phải được đề cập.

Lưu ý:

Tất cả các từ viết tắt liên quan đến độ hoặc liên kết phải được giải thích. Chúng có thể được xác định trên một trang riêng. mang tên Trang thông tin.

Ngoài các hướng dẫn cho các trang web hợp tác:

 • Nó phải được nêu rõ nếu nền tảng được kiểm duyệt hay không. Trình độ / thông tin xác thực của người điều hành phải được nêu rõ. Tên thật của người điều hành không bắt buộc. Người điều hành có thể sử dụng bút danh. Tần suất truy cập của người điều hành vào trang web phải được đưa ra.
 • Phải khẳng định rằng tất cả người dùng theo mặc định được coi là không phải là chuyên gia y tế. Nếu không, nó cũng phải được nêu.
 • Phải khẳng định rằng nếu một chuyên gia y tế cung cấp thông tin y tế với tư cách là người sử dụng nền tảng, thì phải xác định tư cách là chuyên gia y tế.
 • Phải nói rõ rằng người dùng và người điều hành nền tảng phải cư xử mọi lúc với sự tôn trọng và trung thực.
 • Cần phải nêu rõ cách thức người kiểm duyệt can thiệp và cách người dùng nền tảng có thể bị cấm. Nó phải được nêu nếu người dùng nền tảng được cảnh báo hoặc thông báo trước khi bị cấm.

Nguyên tắc 2 – Mục đích của trang web

 • Một tuyên bố tuyên bố rõ ràng rằng thông tin trên trang web không có nghĩa là để thay thế lời khuyên của một chuyên gia y tế phải được cung cấp.
 • Một mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ, mục đích và đối tượng dự định của trang web là cần thiết. Một mô tả ngắn gọn khác về tổ chức đằng sau trang web, nhiệm vụ và mục đích của nó cũng là cần thiết.
 • Trang web phải phản ánh sự tham gia của nó để tôn trọng nguyên tắc này trong nội dung biên tập. Bạn có thể sử dụng một tuyên bố như Eg ‘Thông tin được cung cấp trên [trang web của bạn] được thiết kế để bổ sung, không thay thế, mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ riêng của anh ấy / cô ấy.’
 • Chúng tôi tin rằng mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ không được tôn trọng khi tham vấn trực tuyến. Do đó, loại trừ khỏi chứng nhận là các trang web cung cấp “tư vấn trực tuyến” trong đó chẩn đoán được thực hiện.
 • Tuy nhiên, các trang web cung cấp “thông tin trực tuyến”, chỉ cung cấp thông tin và không chẩn đoán, được cho phép. Trong trường hợp này, chúng tôi cần một ví dụ về phản hồi điển hình mà người dùng có thể nhận được. Nếu dịch vụ này được tính phí, mức giá phải được chấp nhận tương đương với mức giá của tư vấn y tế địa phương.
 • Cuối cùng, chúng tôi phải xác định các giới hạn địa lý của dịch vụ này. Thật vậy, nó chỉ nên được bán cho các cá nhân cư trú tại quốc gia gốc của trang web .

Ngoài các hướng dẫn cho các trang web hợp tác:

 • Một tuyên bố tuyên bố rõ ràng rằng thông tin trên nền tảng không có nghĩa là để thay thế lời khuyên của một chuyên gia y tế phải được cung cấp.
 • Ví dụ như một tuyên bố như vậy là ‘Thông tin được cung cấp trên [tên nền tảng web 2.0] được thiết kế để bổ sung, không thay thế, mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ riêng của anh ấy / cô ấy.’
 • Độ tuổi tối thiểu để sử dụng hoặc tham gia vào các nền tảng này phải được nêu rõ và tuân thủ nghiêm ngặt

Nguyên tắc 3 – Bảo mật

 • Nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả các trang web, ngay cả khi trang web của bạn không lưu trữ hồ sơ bệnh nhân hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu y tế hoặc cá nhân nào.
 • Trang web của bạn phải mô tả chính sách bảo mật của mình về cách bạn xử lý thông tin bí mật, riêng tư hoặc bán riêng tư như địa chỉ email và nội dung email nhận được từ hoặc gửi cho khách truy cập của bạn.
 • Bạn phải thông báo cho khách truy cập xem dữ liệu của họ sẽ được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của riêng bạn, ai có thể truy cập cơ sở dữ liệu này (những người khác, chỉ bạn, không ai), nếu thông tin này được sử dụng cho thống kê của riêng bạn (ẩn danh hay không) hoặc nếu các thống kê này là được sử dụng bởi bên thứ ba hoặc các công ty khác. Bạn cũng phải khai báo nếu trang web của bạn sử dụng cookie.
 • Ngay cả khi một hoặc nhiều điểm trong số này không liên quan đến trang web của bạn, bạn phải nêu rõ cách bạn xử lý thông tin sau được gửi bởi khách truy cập của bạn: (địa chỉ email hoặc / và thông tin liên hệ, tên, dữ liệu cá nhân hoặc y tế).

Lưu ý:

Trong phần mô tả chính sách bảo mật của bạn, hãy đề cập đến những quốc gia mà trang web cam kết tôn trọng hoặc vượt quá các yêu cầu pháp lý về quyền riêng tư thông tin y tế / sức khỏe.

Ngoài các hướng dẫn cho các trang web hợp tác:

 • Nền tảng phải có chính sách bảo mật. Nó phải nhấn mạnh thực tế là mọi người đều có thể đọc một bài đăng và sử dụng nội dung của nó.
 • Nó phải được nêu rõ nếu người dùng nền tảng có khả năng sửa đổi hoặc xóa bài viết của mình

Nguyên tắc 4 – Thông tin phải được ghi lại: Tham chiếu và ngày

 • Tất cả nội dung y tế (trang hoặc bài viết) phải có ngày tạo cụ thể và ngày sửa đổi cuối cùng.
 • Ngày sửa đổi cuối cùng cũng phải được đưa vào mỗi trang mô tả thông tin đạo đức và pháp lý, tác giả, sứ mệnh và đối tượng dự định.
 • Tất cả các nguồn của nội dung y tế phải được đưa ra. Bạn phải chỉ rõ các nguồn thông tin y tế được công nhận, khoa học hoặc chính thức được trích dẫn trong bài viết của bạn. Nếu bạn đã sử dụng một trang web khác, một cuốn sách, một bài báo, cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ hỗ trợ nào khác, thì nó phải được chỉ định.
 • Các tài liệu tham khảo được chỉ định phải dẫn chúng tôi đến bài viết được đề cập. Bạn phải cung cấp một liên kết chính xác đến nguồn, bất cứ khi nào có thể và các tài liệu tham khảo nên liên quan đến nội dung được đề cập.

Chúng tôi đề nghị bạn ở cuối bài viết về sức khỏe hoặc y tế để cung cấp các tài liệu tham khảo khoa học với định dạng sau:

Tạp chí Bài viết:

 • Author1, Author2, Author3 Title. Tên của tạp chí. tài liệu tham khảo năm. số trang

Hội nghị hoặc sách:

 • Author1, Author2, Author3 Tên tiêu đề của hội nghị hoặc tên sách – Năm – Số trang

Liên quan đến các liên kết trực tiếp đến các nguồn, tốt nhất là lưu trữ chúng bằng cách sử dụng http://www.webcitation.org/

Lưu ý:

 • Lần cuối cùng toàn bộ trang web được cập nhật hoặc chỉ ngày bản quyền, không đủ để tuân thủ nguyên tắc này. Không nên đặt ngày ‘cập nhật lần cuối’ để tự động hiển thị ngày hiện tại.
 • Tùy thuộc vào trang web và nội dung của nó, bạn có thể thu thập thư mục thay vì có một nguồn cụ thể cho mỗi bài viết hoặc trang y tế. Thư mục này cần phác thảo rõ ràng từng tài liệu tham khảo cho từng đối tượng y tế.

Điểm chính:

 • Thông tin đến từ đâu?
 • Dựa trên cơ sở nào (khoa học hoặc tài liệu khác nhau) thông tin được thành lập ??
 • Khi thích hợp, phải bao gồm một thư mục, khi có thể, các liên kết siêu văn bản.
 • Là ngày sửa đổi được hiển thị trên mỗi trang y tế và sức khỏe?
 • Ngày sửa đổi cuối cùng có được hiển thị trên các trang có chính sách bảo mật và thông tin pháp lý không?
 • Là ngày sửa đổi cuối cùng được hiển thị trên các trang mô tả (các) tác giả, nhiệm vụ và khán giả của trang web?

Ngoài các hướng dẫn cho các trang web hợp tác:

 • Phải cung cấp một tuyên bố yêu cầu người dùng nền tảng cung cấp tài liệu tham khảo (liên kết cho ví dụ) cho thông tin y tế / y tế mà họ cung cấp khi không phải là kinh nghiệm cá nhân.
 • Kinh nghiệm cá nhân là bất kỳ triệu chứng, xét nghiệm, điều trị, vv mà người đó hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình đã tự trải qua.
 • Tất cả các bài viết phải được tự động hiển thị ngày.

Nguyên tắc 5 – Chứng minh cho các tuyên bố

 • Tất cả các thông tin về những lợi ích hoặc hiệu suất của bất kỳ điều trị, sản phẩm thương mại hoặc dịch vụ được coi là tuyên bố. Tất cả các tuyên bố phải được sao lưu với bằng chứng khoa học (tạp chí y khoa, báo cáo hoặc những người khác).

Tất cả các tên thương hiệu phải được xác định (ví dụ: với ®).

 • Trừ khi mục đích của trang web được nêu rõ ràng là nền tảng thương mại của một sản phẩm cụ thể, nó phải bao gồm các liệu pháp hoặc sản phẩm thay thế (bao gồm cả thuốc generic).

Ngoài các hướng dẫn cho các trang web hợp tác:

 • Cần quy định rằng tất cả người dùng của nền tảng cam kết chỉ phổ biến thông tin là đúng và chính xác theo kiến thức của họ.

Nguyên tắc 6 – Chi tiết liên hệ trang web

 • Trang web phải được vận hành và thông tin phải có thể truy cập và trình bày rõ ràng.
 • Phải có cách liên hệ với biên tập viên, chẳng hạn như địa chỉ email làm việc hoặc biểu mẫu liên hệ, cho khách truy cập muốn có thêm chi tiết hoặc hỗ trợ. Liên hệ này phải dễ dàng truy cập từ bất cứ nơi nào trên trang web.
 • Bạn phải đưa ra câu trả lời cá nhân và nhanh chóng cho mọi thắc mắc của khách truy cập trang web.

Lưu ý:

 • Nếu bạn muốn tránh spam hoặc lạm dụng email liên hệ của mình, bạn có thể mã hóa địa chỉ email bằng dịch vụ mã hóa này .

Ngoài các hướng dẫn cho các trang web hợp tác:

 • Một mẫu liên hệ cụ thể hoặc địa chỉ email phải có thể truy cập được đối với các thành viên nền tảng web 2.0 để liên hệ với biên tập viên hoặc người điều hành diễn đàn.
 • Các quy tắc nền tảng phải dễ dàng truy cập từ trang chủ của nền tảng

Nguyên tắc 7 – Tiết lộ các nguồn tài trợ

 • Trang web của bạn phải bao gồm một tuyên bố tuyên bố các nguồn tài trợ của nó. Điều này là bắt buộc đối với tất cả các trang web, bao gồm các trang web cá nhân không có nguồn vốn bên ngoài và các trang web được tài trợ bởi các cơ quan chính phủ, công ty dược phẩm hoặc các tổ chức thương mại khác.
 • Tất cả kinh phí phải được tuyên bố: cơ quan chính phủ, công ty tư nhân, quyên góp, v.v.
 • Bạn cũng phải tuyên bố tất cả các xung đột lợi ích.

Ngoài các hướng dẫn cho các trang web hợp tác:

 • Nó phải được nêu rõ nếu người điều hành có phải là tình nguyện viên hay không.

Nguyên tắc 8 – Chính sách quảng cáo

Các mẫu về cách xác định biểu ngữ quảng cáo cho nguyên tắc 8 Chính sách quảng cáo

Chính sách biên tập:

 • Xung đột lợi ích và ảnh hưởng bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của nội dung biên tập phải được nêu rõ trong tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Chính sách quảng cáo:

 • Tất cả các trang web hiển thị banner thanh toán phải có chính sách quảng cáo. Chính sách này phải giải thích cách trang web phân biệt giữa nội dung biên tập và quảng cáo và quảng cáo nào được chấp nhận. Bất kỳ xung đột lợi ích phải được giải thích.
 • Bất kỳ biểu ngữ không trả tiền hoặc liên kết ‘thân thiện’ nào cũng cần được phân biệt với nội dung biên tập bởi một nhãn hiệu như biểu ngữ của biểu ngữ Một chính sách cũng cần được cung cấp để giải thích cho độc giả rằng những biểu ngữ này không phải là quảng cáo nhưng đã được cung cấp để tham khảo thêm hoặc cho các mục đích khác.
 • Nếu trang web không hiển thị quảng cáo, một tuyên bố rõ ràng phải chỉ ra rằng trang web không lưu trữ hoặc nhận tài trợ từ quảng cáo hoặc từ việc hiển thị nội dung thương mại.
 • Tất cả quảng cáo và bất kỳ quảng cáo, thương mại hoặc thông tin nào dưới dạng bài viết hoặc quảng cáo hiển thị (biểu ngữ hoặc logo), phải được chỉ định rõ ràng và dễ dàng xác định như vậy, tách biệt và phân biệt với nội dung biên tập. Tất cả quảng cáo (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các cửa sổ bật lên và biểu ngữ) phải được xác định bằng từ “Quảng cáo” hoặc tương tự xác định rõ nhà tài trợ.
 • Nếu các biểu ngữ được phục vụ từ dịch vụ lưu trữ web miễn phí hoặc ‘trao đổi biểu ngữ’, quản trị viên web phải nêu rõ rằng các biểu ngữ quảng cáo là từ máy chủ Web miễn phí và không được biên tập viên trang web xác nhận.

Lưu ý:

 • Quảng cáo được lưu trữ theo trách nhiệm của biên tập viên.
 • Các trang web hiển thị quảng cáo cho các trang web khiêu dâm ngay cả khi không thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của họ, chẳng hạn như với các dịch vụ ‘trao đổi banner.

Ngoài các hướng dẫn cho các trang web hợp tác:

 • Phải xác định xem người dùng của nền tảng có quyền xuất bản quảng cáo dưới dạng nội dung, biểu ngữ hoặc liên kết, v.v.

Hà Việt Nam

8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Kinh nghiệm tư vấn và triển khai SEO cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn: Vin, Unicharm, FPT, TP Link, BIDV, Seabank, VPBank,... Hiện tại mình đang đảm nhiệm 2 vai trò là Trưởng phòng Kỹ thuật SEO - SEONGON & Giảng viên khóa SEO Tổng thể PPP tại SEONGON. Đồng tác giả cuốn sách kỷ niệm 10 năm SEONGON: S.E.O NGON - Hiểu Đúng, Làm Đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đọc tiếp bài này
Close
Back to top button

This will close in 25 seconds