Quản lý

Trên hành trình trở thành một nhà quản trị thành công đầy gian nan mình sẽ ghi chép và thực hành để tiến bộ mỗi ngày.

  • Tối ưu năng suất

    TOP 10 cách tối ưu năng suất

    Tối ưu năng suất nhằm mục đích: Trong cùng 1 quãng thời gian làm đc nhiều việc hơn Dành thời gian cho những việc quan trọng I.  Dành thời gian cho những việc quan trọng 1. Họp Bỏ họp nhiều nhất có thể: Rời khỏi, từ chối họp nếu nó không mang lại giá trị hoặc bản thân không cung…

    Đọc thêm »
Back to top button

This will close in 25 seconds